Uslovi korištenja

Korištenjem i posjećivanjem web stranice uhvatipopust.ba, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja podrazumijeva, da se u cijelosti prihvatate pravila i uslova korištenja, kao i svih naknadnih izmjena, bez prethodnih najava i obavijesti.

Molimo Vas da pročitate detaljne uslove korištenja u nastavku.

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice.

Web stranica uhvatipopust.ba je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice uhvatipopust.ba od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su navedeni ovdje.

Web stranica uhvatipopust.ba može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom uhvatipopust.ba. Za takve web stranice uhvatipopust.ba ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. Uhvatipopust.ba omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike web stranice i eksternih web stranica.

Uhvatipopust.ba koristeći moderne tehnologije, po uzoru na ostale internet tražilice, automatski pretražuje web prodavnice iz Bosne i Hercegovine koristeći isključivo i samo javno dostupne podatke.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da web stranicu uhvatipopust.ba, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe.

Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje uhvatipopust.ba, a također ne smije onemogućiti korištenje uhvatipopust.ba drugim korisnicima.

Uhvatipopust.ba nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje su rezultat pretrage.

Uhvatipopust.ba neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korištenjem uhvatipopust.ba kao korisnik), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost uhvatipopust.ba proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa uslovima korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti uhvatipopust.ba web stranicu, te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz uslova korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, uhvatipopust.ba zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup uhvatipopust.ba web stranici bez prethodne najave.

Prikazani tehnički podaci su dobijeni od strane prodavača uređaja. Zbog mogućih promjena od strane prodavača, ljudskih ili tehničkih grešaka, uhvatipopust.ba ne odgovara za tačnost navedenih podataka. Detaljnije specifikacije uređaja provjerite na internet stranici prodavača.